Provozní řád

Provozní řád

Název provozovny : Stříhání psů Simona Kuhn
Místo podnikání: Lidická 2240, Roztoky u Prahy
Adresa sídla: Nová 138, Tursko
Provozní doba: dle objednání
Živnostenský list vydán: 23.11.1995

Kontakt pro objednání 601 087 974

Předmět činnosti: chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby ), zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod

Rozsah poskytovaných služeb: péče o srst, zkracování drápků

Zásady osobní hygieny:

Mytí rukou dezinfekčním mýdlem a teplou vodou po každém dokončeném zvířeti.
Po umytí rukou použití dezinfekčního gelu na ruce.
Používání pracovní gumové zástěry při koupání zvířete.
Používání hladké zástěry, která nezachytává srst při stříhání zvířete.

Úklid provozovny:

Po každém zvířeti je dezinfikována vana, nástroje, pomůcky i plochy, které byly použity.
Dezinfekční prostředky jsou používané podle návodu výrobce, za dodržení předepsané koncentrace a doby působení.
Při znečištění biologickým materiálem nástroje a pomůcky dezinfikuji přípravkem s virucidními účinky.
Používané dezinfekční prostředky jsou schváleny hlavním hygienikem ČR.
Přípravky mají vyznačený datum výroby.
Stůl i podlaha jsou očištěny od srsti.
Po odchodu posledního zákazníka myji podlahu horkou vodou a dezinfekčním prostředkem, který neutralizuje pachy.
Každý ručník je použitý pouze na jedno zvíře a potom je vypraný v dezinfekčním prostředku na prádlo na 90 stupňů.
Prádlo čisté a použité se převáží odděleně v uzavřeném pytli.
Čisté prádlo je uloženo viditelně na svém místě.

Nakládání s odpadem:

Odpad je z provozovny odstraňován denně.
Odpad je tříděný na chlupy a obaly, v koši je vložen igelitový uzavíratelný pytel o objemu 60L.
Popelnice jsou umístěné vedle provozovny.

Za dodržování provozního řádu zodpovídá: Simona Kuhn
Vyhotoveno: 29.7.2022 v Roztokách u Prahy